През 2006 година Апейрон комюникейшън премина успешно процеса на акредитация и получи статут на Aкредитиран център на CIPR.

Сертификата за напреднали на CIPR и Дипломата на CIPRса основните квалификационни програми на Института, чиито първи курсове започват през м. Октомври 2006 г. в България и като част от програмата на Apeiron Academy.

Apeiron Communication, Aкредитираният център на CIPR, управлява организацията и реализирането на програмите в България като следва и прилага всички изисквания и критерии за качество и стандарт на обученията на CIPR.

Атестационната комисия на CIPR контролира работата на Акредитирания център по управлението на програмите за Сертификат за напреднали на CIPR (CIPR Advanced Certificate in PR) и Дипломата на CIPR (The CIPR Diploma in Public Relations), които са собственост на Института.

Определя квалификациите, които курсистите трябва да имат, за да се запишат за курсовете на CIPR;

Изготвя учебната програма;

Акредитира и наблюдава дали центровете за обучение както от обществения, така и от частния сектор, в които се провеждат курсовете, следват учебните програми;

Определя и регулира процесите на оценяване;

Постановява решения;

Контролира издаването на сертификати;

Сътрудничи на центровете за обучение при предоставянето на услуги за курсистите, като обезпечава равни възможности за всички тях;

Проучва и взема решения по докладвани случаи за нарушения от страна на курсист или център;

Организира независимо разглеждане на жалби на курсисти и центрове;

Определя критериите за назначаване на оценителите на CIPR;

Определя съставите на изпитните комисии на CIPR;

Дава насоки за обучението и развитието на лекторския състав;