Представените лектори са одобрени от CIPR и са членове на преподавателския екип на Apeiron Communication, Акредитираният Център на CIPR, за 2006-2007 година. Тук не са представени гост-лекторите, които ще изнасят допълнителни лекции на курсистите.

Анн Грегори, FCIPR

Кевин Рък, CIPR

Тим Морис, CIPR

Мирослав Кохут, CIPR

Нели Бенова, CIPR

Хамиш Хейнс, ACIPR

Питър Роуз, FCIPR

Саманта Хинтън, CIPR

Хедър Яксли, FCIPR

Лиам Фитцпатрик, FCIPR

Мирослав Кохут е управляващ директор на Romyr & Associates, PR фирма, която има офиси в Торонто, Канада и Киев, Украйна.

Той е дипломиран консултант по управление, който е работил с длъжностни лица от най-високо корпоративно и правителствено ниво в 14 страни по аналитични и стратегически въпроси, както и по въпроси, свързани с политиката. Мирослав Кохут е бил преподавател и завеждащ факултет по приложна наука и здраве в два канадски колежа. От 1980 г. до 2001 г. той ръководи своя собствена фирма и работи като директор на голяма канадска консултантска фирма. Работата на Мирослав в частния сектор е насочена към секторите информация и телекомуникации, като негови клиенти са Sony Pictures Studios, Stentor (сдружение на канадските телефонни компании), Vancouver Convention Centre и др. Работата му с министри от кабинета и висшестоящи правителствени чиновници се осъществява по линия на проекти, финансирани от Световната банка, Американската агенция за международно развитие, Канадската агенция за развитие на културните индустрии, Фондацията Aga Khan, Международната организация за миграция и други.

Мирослав е лектор в програмите на CIPR от 2004 г.