Трета международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре 2009: Промяната - въможност или заплаха?"

Втора международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре" 2007

Конференция "Успешните комуникации започват отвътре"

Трета международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре 2009:
Промяната - въможност или заплаха?"

2009 година преминава под знака на финансовата криза. Криза, която засегна всички сектори от националните икономики.

Какъвто и да е размерът на една организация, всички усещаме необходимостта от промяна, която ще ни помогне да продължим напред.

В период на промяна вътрешните за организацията комуникации играят още по-ключова роля в предаването на послания.

Третата международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре 2009" се фокусира върху комуникация на организационната промяна в контекста на икономическата криза и още: промяната в отговор или като изпреварващ управленски ход за преодоляване на трудностите и използване на възможностите, които насищат организационното обкръжение.

Третата международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре 2009" се фокусира върху комуникация на организационната промяна в контекста на икономическата криза, но не само: промяната в отговор или като изпреварващ управленски ход за преодоляване на трудностите и използване на възможностите, които насищат организационното обкръжение.

Водещата тема "Промяната - възможност или заплаха?" ще бъде разгледана през призмата на успешните практики и модели за комуникация с вътрешните публики. Програмата на третото издание съчетава теория и презентации на казуси от практиката, които имат за цел да помогнат на комуникационните специалисти да бъдат добри вътрешни консултанти за своите мениджъри в периоди на вътрешни или външни за организацията кризи, както и в усилията им за задържане и мотивиране на качествените кадри в организацията.

За да научите нещо ново или да пренесете добрия опит в ежедневната си практика

За да поддържате персонала мотивиран и фокусиран в турбулентни времена

За да научите как да използвате социалните медии за целите на вътрешните комуникации

За да срещнете колеги и да дискутирате възможните решения на общите предизвикателства

* вътрешни комуникатори
* ПР и ЧР специалисти с интерес и отговорности в сферата на вътрешните комуникации и управлението на персонала

Съвземане от кризата - Лиам Фитцпатрик
Съвземането след период на рецесия предполага преструктуриране на отдели, промяна на целите и стратегиите. Начинът, по който вътрешните комуникатори управляват екипите, служителите и стейкхолдърите към периода на възстановяване, може да се окаже ключов за успеха на тяхната организация.
Лекторът ще се съсредоточи върху това как може да се осъществи добра перспектива и прозрачност в компанията; как да се поставят реалистични дългосрочни цели и да се идентифицират и използват знаците на възстановяването.

Как компаниите използват социалните медии - Марк Райт
Поглед към основните практики на Web 2.0 в една организация.
Лекторът ще обърне внимание на успешните и не толкова успешните възможности - корпоративни блогове, форуми и видематериали в мрежата и интранет.

Как да се справим със синдрома на оцелелия
Честната и открита комуникация със служителите Ви може да помогне те да преодолят типичните чувства за вина и несигурност, когато трябва да бъдат правени още съкращения.
Научете как да запазите служителите си отговорни и лоялни и как да преодолеете негативните реакции в екипа.

Как да комуникираме със служителите и да запазим тяхното доверие в компанията
В няколко представени казуси ще разберете как големите компании в България са се справили с комуникрането на управленските решения, мерките и изискванията към служителите си, докато са опитвали да съхранят бизнеса си. По време на тази презентация ще се докоснете до практически примери, показващи как могат да се поднасят лоши новини и как креативно могат са се мотивират служителите.

Вътрешни комуникации по време на криза
Промени ли кризата начина, инструмените, посланията и каналите, чрез които се осъществявава комуникация със служителите на една организация? По-информирани ли са служителите в период на криза? Има ли изменение в тежестта и ролята, която имат вътрешните комуникации в организацията в период на промяна?
На тези и още много въпроси ще дадат отговори резултатите от последните изследвания на Apeiron Research.

Панелна дискусия
По време на тази сесия ще можете да участвате активно в диалога между организационни мениджъри и комуникатори по различни теми. Отделно, ще можете да получите отговор на Вашите въпроси, да споделите опит, да дискутирате алтернативи и да потърсите решения на други актуални предизвикателства за вътрешните комуникатори.

* Очаквайте пълната програма на конференцията!

Лиам Фитцпатрик

Марк Райт

  15 Октомври 2009 г.

  Metropolitan Hotel Sofia

* Участниците в конференцията и/или Apeiron Майсторските класове ползват специална цена за настаняване (50 лв. - нощувка + закуска) в хотел "Метрополитън" - официален партньор на Apeiron Academy за учебната 2009-2010 година.

** Хотел "Метрополитън" осигурява безплатен паркинг по време на събитията

За цената на конференцията и пакетни цени, моля разгледайте регистрационната форма

Отстъпка 10%:
- За членове на Клуб Вътрешен комуникатор
- При регистрация на повечe от един участник от организация

Изпратете попълнена регистрационна форма на: apeiron@apeironcommunication.com
или
се обадете на телефон: 02/8117 855

бул. Царигадско шосе 64