Apeiron Communication създаде Apeiron Academy - програма за дейности, които предоставят разнообразни възможности за увеличаване на знанията и уменията на специалисти в сферата на комуникациите, както и на специалисти от други области, чиито успех зависи от добрите комуникационни умения.

Те биват оценявани периодично от Apeiron Communication, организатор на обученията. Оценките и мненията, които споделят участниците в обученията са база за промени в съдържанието на отделно обучение или препоръки към водещият го лектор.

В Apeiron Academy преподават и лектори на Chartered Institute of Public Relations. CIPR лектори:

Ани Давидкова

Борислав Кандов

Валери Найденов

Васил Чобанов

Георги Коритаров

Еленко Еленков

Жюстин Томс

Михаил Неделчев

Надежда Савова

Nigel Middlemiss

Радостина Ангелова

Росен Поцков

Светослав Занев

Таня Иванова

Галена Иванова

Марк Райт

Ани Давидкова

Ани Давидкова е специалист с опит в областта на международния протокол и етикет, бизнес етика и етикет, водене на преговори, международни двустранни отношения и отношения с дипломатическите мисии в България. От 1996 година работи в областта на международните отношения и държавната администрация (Министерството на промишлеността, а към момента в Министерството на икономиката).

Завършила е словашка филология и българска филология в СУ "СВ. Климент Охридски", а впоследствие и международни икономически отношения в УНСС. Има специализации в сферите на мениджмънт и маркетинг (Австрия), специализация по устойчиво развитие в Италия и Унгария.