Apeiron Communication създаде Apeiron Academy - програма за дейности, които предоставят разнообразни възможности за увеличаване на знанията и уменията на специалисти в сферата на комуникациите, както и на специалисти от други области, чиито успех зависи от добрите комуникационни умения.

Те биват оценявани периодично от Apeiron Communication, организатор на обученията. Оценките и мненията, които споделят участниците в обученията са база за промени в съдържанието на отделно обучение или препоръки към водещият го лектор.

В Apeiron Academy преподават и лектори на Chartered Institute of Public Relations. CIPR лектори:

Ани Давидкова

Борислав Кандов

Валери Найденов

Васил Чобанов

Георги Коритаров

Еленко Еленков

Жюстин Томс

Михаил Неделчев

Надежда Савова

Nigel Middlemiss

Радостина Ангелова

Росен Поцков

Светослав Занев

Таня Иванова

Галена Иванова

Марк Райт

Галена Иванова

Галена Иванова е специалист в областта на ПР и комуникации.

По образование е Магистър по Политология в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Галена е един от първите успешно дипломирани български студенти на най-големия европейски ПР институт – Chartered Institute of Public Relations, Великобритания. Тя е завършила и специализация в областта на публичните комуникации с медии и обществени групи, организирана от Холандската академия за информация и комуникации.

В момента Галена е Мениджър ПР проекти в Apeiron Communication и специалист в две ключови сфери на ПР – работа с медии и проучване и анализ за нуждите на ефективното комуникиране. Като ПР специалист е работила и в Министерството на околната среда и водите.

Има добри познания за медийната среда в България, което дължи на журналистическия си опит в електронни и печатни издания.