Apeiron Communication създаде Apeiron Academy - програма за дейности, които предоставят разнообразни възможности за увеличаване на знанията и уменията на специалисти в сферата на комуникациите, както и на специалисти от други области, чиито успех зависи от добрите комуникационни умения.

СЕМИНАРИТЕ НА
APEIRON ACADEMY

се провеждат около конкретна тема. Предназначени са за по-тесен кръг специалисти, а основната им цел е да се допринесат за задълбочаване на вече съществуващите познания по тематиката. В тях се търси активно участие от страна на участниците.

КОНФЕРЕНЦИИТЕ НА
APEIRON ACADEMY

се фокусират върху значими теми както за PR специалисти, така и за други обвързани с темата целеви публики.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА НА APEIRON ACADEMY

Apeiron Academy е програма от обучения на Apeiron Communication, в рамките на която се провеждат 3 различни формата на обучения:

Едногодишни ПР квалификационни програми на CIPR

Вътрешни обучения

Отворени обучения

CIPR Qualifications в Apeiron Communication, Акредитиран център на CIPR.

CIPR Advanced Certificate in Public Relations

CIPR Diploma in Public Relations