Обща информация за обученията на Apeiron Academy

НОВИ МЕДИИ - НОВ

Как да пишем за медиите? - НОВ

Креативното писане - НОВ

CSR или корпоративна социална отговорност - НОВ

Кризисни комуникации - НОВ

Как да организираме ефективни срещи - НОВ

Как да бъдем успешни в работата с медиите - НОВ

Как да моделираме представянето си

Управление на събития

Успешна работа с медии

PR изследвания и оценяване на резултати: методи и практика

Как да преговаряме ефективно (общ курс с включени НЛП-техники)

Водене на преговори – Търговски умения

Креативност и PR

PR Умения за писане

Умения за управление на времето

Вътрешни комуникации

Планиране и управление на PR кампания

Спонсорство

Умения за управление на времето
(Ref: TMS)

25 февруари 2009

1 ден

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2

Надежда Савова

195 лв. + ДДС (234 лв.) (Таксата включва участие в трейнинга, учебни материали, кафе паузи).

Семинарът има за цел да помогне на участниците да осъзнаят собствения стил на работа и структурата на "време и работа", да локализира на пречките, за да се работи ефективно и ефикасно, да изгради усет за "изяждащите времето" фактори (в ежедневието, в личния и професионалния живот), както и да оцени задачите и да постави приоритети.

Запознава със спестяващи време техники на работа за анализ на проблемите, вземане на решения.

Запознава с техники за планиране на личните цели и задачи.

Включва разработване на конкретни мерки за преодоляване на проблемите в работата и времето.

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2