Обща информация за обученията на Apeiron Academy

НОВИ МЕДИИ - НОВ

Как да пишем за медиите? - НОВ

Креативното писане - НОВ

CSR или корпоративна социална отговорност - НОВ

Кризисни комуникации - НОВ

Как да организираме ефективни срещи - НОВ

Как да бъдем успешни в работата с медиите - НОВ

Как да моделираме представянето си

Управление на събития

Успешна работа с медии

PR изследвания и оценяване на резултати: методи и практика

Как да преговаряме ефективно (общ курс с включени НЛП-техники)

Водене на преговори – Търговски умения

Креативност и PR

PR Умения за писане

Умения за управление на времето

Вътрешни комуникации

Планиране и управление на PR кампания

Спонсорство

Вътрешни комуникации
(Ref: INCOM)

Обучението е отворено за регистрация. При сформиране на група ще бъде насрочена дата за провеждането му.

2 дни

Учебна зала на Apeiron Academy, ул. Искър 54, етаж 2

Нели Бенова

365 лв. + ДДС (438 лв.) (Таксата включва участие в трейнинга, учебни материали, кафе паузи).

Ролята на вътрешните комуникации в организацията

Вътрешните комуникации между PR и HR

Самостоятелно управление на вътрешните комуникации или делегиране на външен изпълнител

Вътрешните комуникации като част от комуникационния микс

Стейкхолдърите: идентифициране и въвличане в процеса

Ролята и отговорността на мениджмънта в стратегическите вътрешнокомуникационни програми

Вътрешнокомуникационни инструменти

Как да измерваме успехите

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2