Обща информация за обученията на Apeiron Academy

НОВИ МЕДИИ - НОВ

Как да пишем за медиите? - НОВ

Креативното писане - НОВ

CSR или корпоративна социална отговорност - НОВ

Кризисни комуникации - НОВ

Как да организираме ефективни срещи - НОВ

Как да бъдем успешни в работата с медиите - НОВ

Как да моделираме представянето си

Управление на събития

Успешна работа с медии

PR изследвания и оценяване на резултати: методи и практика

Как да преговаряме ефективно (общ курс с включени НЛП-техники)

Водене на преговори – Търговски умения

Креативност и PR

PR Умения за писане

Умения за управление на времето

Вътрешни комуникации

Планиране и управление на PR кампания

Спонсорство

Планиране и управление на PR кампания
(Ref: PMPRC)

Обучението е отворено за регистрация. При сформиране на група ще бъде насрочена дата за провеждането му.

2 дни

Учебна зала на Apeiron Academy, ул. Искър 54, етаж 2

Нели Бенова

365 лв. + ДДС (438 лв.) (Таксата включва участие в трейнинга, учебни материали, кафе паузи).

Обучението е моделирано за PR специалисти, които се стремят да разширят познанието си и развият уменията си за планиране и управление на кампания/програма. Участниците ще подобрят способността си да планират и управляват кампании, да виждат себе си в ролята на мениджъри, които взимат решения за разпределение на ресурсите, формирането на екипи на проектен принцип и развитието на елементите на кампанията.

Планиране и управление на кампания/програма

PR процесът: изследване, анализ, дефиниране на цели, планиране, управление, изпълнение и оценяване на резултати

Разпределение на ресурси, бюджетиране

Управление на време и хора

Процес на наблюдение и техники за контрол

Практическа част

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2