Обща информация за обученията на Apeiron Academy

НОВИ МЕДИИ - НОВ

Как да пишем за медиите? - НОВ

Креативното писане - НОВ

CSR или корпоративна социална отговорност - НОВ

Кризисни комуникации - НОВ

Как да организираме ефективни срещи - НОВ

Как да бъдем успешни в работата с медиите - НОВ

Как да моделираме представянето си

Управление на събития

Успешна работа с медии

PR изследвания и оценяване на резултати: методи и практика

Как да преговаряме ефективно (общ курс с включени НЛП-техники)

Водене на преговори – Търговски умения

Креативност и PR

PR Умения за писане

Умения за управление на времето

Вътрешни комуникации

Планиране и управление на PR кампания

Спонсорство

Спонсорство
(Ref: SPO)

Обучението е отворено за регистрация. При сформиране на група ще бъде насрочена дата за провеждането му.

1 ден

Учебна зала на Apeiron Academy, ул. Искър 54, етаж 2

Росен Поцков

195 лв. + ДДС (234 лв.) (Таксата включва участие в трейнинга, учебни материали, кафе паузи).

Роля и елементи на спонсорски инициативи

Видове спонсорски събития

Маркетингов план и идентифициране на потенциални спонсори

Финансов план. Изготвяне на спонсорско предложение

Преговори и споразумения за спонсорство

Координиране на спонсорска инициатива/събитие

Измерване на ефективността

Практическа част

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2