Обща информация за обученията на Apeiron Academy

НОВИ МЕДИИ - НОВ

Как да пишем за медиите? - НОВ

Креативното писане - НОВ

CSR или корпоративна социална отговорност - НОВ

Кризисни комуникации - НОВ

Как да организираме ефективни срещи - НОВ

Как да бъдем успешни в работата с медиите - НОВ

Как да моделираме представянето си

Управление на събития

Успешна работа с медии

PR изследвания и оценяване на резултати: методи и практика

Как да преговаряме ефективно (общ курс с включени НЛП-техники)

Водене на преговори – Търговски умения

Креативност и PR

PR Умения за писане

Умения за управление на времето

Вътрешни комуникации

Планиране и управление на PR кампания

Спонсорство

Обща информация за обученията на Apeiron Academy

Apeiron Academy е програма от обучения на Apeiron Communication, в рамките на която се провеждат 3 различни формата на обучения:

Едногодишни ПР квалификационни програми на CIPR:
Advanced Certificate и Diploma in PR. Повече за английските квалификационни програми на CIPR, чиито акредитиран център в България е Apeiron Academy, можете да научите на: www.apeironcommunication.com/academy/cipr

Вътрешни обучения:
Това са обучения от затворен тип, които се подготвят след заявка от страна на една организация за конкретна тема, анализ на потребностите на групата от участници и в резултат на приемане на офертата, предложена на интересуващата се организация. При интерес от ваша страна към този тип обучения, моля свържете се с екипа на Apeiron Academy на: 02/8117 855 или на apeiron@apeironcommunication.com

Отворени обучения:
Програмата на обученията от този тип се публикува на сайта на www.apeironcommunication.com/academy/trainings през месец септември за новата учебна година. Програмата, лeктора и датите на тези обучения се обявяват предварително и те са отворени за регистрация на желаещите за участие в тях. Повече за условията на провеждане на отворените обучения ще намерите тук.

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2