Обща информация за обученията на Apeiron Academy

НОВИ МЕДИИ - НОВ

Как да пишем за медиите? - НОВ

Креативното писане - НОВ

CSR или корпоративна социална отговорност - НОВ

Кризисни комуникации - НОВ

Как да организираме ефективни срещи - НОВ

Как да бъдем успешни в работата с медиите - НОВ

Как да моделираме представянето си

Управление на събития

Успешна работа с медии

PR изследвания и оценяване на резултати: методи и практика

Как да преговаряме ефективно (общ курс с включени НЛП-техники)

Водене на преговори – Търговски умения

Креативност и PR

PR Умения за писане

Умения за управление на времето

Вътрешни комуникации

Планиране и управление на PR кампания

Спонсорство

Как да бъдем успешни в работата с медиите

18 Февруари 2009

1 ден

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2

Галена Иванова

195 лв. + ДДС (234 лв.) (Таксата включва участие в трейнинга, учебни материали, кафе паузи).

Връзките с медиите са ключово умение за ПР специалиста. Често от него зависи успехът на мащабни ПР кампании. Как да бъдем успешни в общуването с медиите? Различните измерения на този въпрос са в центъра на курса за работа с медии, предназначен за ПР мениджъри, на които в ежедневната работа се налага да планират информации и инициативи, насочени към журналисти.

Курсът включва слдните теоретични и практически модула:

Българските медии - кой, къде, кога и, най-вече, защо?

(Не толкова) Общ поглед към делничния ден на журналиста

Как да пишем "PRавилно" за медиите - подбор и анализ на информация при подготовката на съобщение за медиите

Новите медии

Организиране на пресконференция - сценарий и изпълнение

Практически задания и симулации на реални медийни събития

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2