Обща информация за обученията на Apeiron Academy

НОВИ МЕДИИ - НОВ

Как да пишем за медиите? - НОВ

Креативното писане - НОВ

CSR или корпоративна социална отговорност - НОВ

Кризисни комуникации - НОВ

Как да организираме ефективни срещи - НОВ

Как да бъдем успешни в работата с медиите - НОВ

Как да моделираме представянето си

Управление на събития

Успешна работа с медии

PR изследвания и оценяване на резултати: методи и практика

Как да преговаряме ефективно (общ курс с включени НЛП-техники)

Водене на преговори – Търговски умения

Креативност и PR

PR Умения за писане

Умения за управление на времето

Вътрешни комуникации

Планиране и управление на PR кампания

Спонсорство

Как да организираме ефективни срещи

Обучението е отворено за регистрация. При сформиране на група ще бъде насрочена дата за провеждането му.

1 ден

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2

Нели Бенова

195 лв. + ДДС (234 лв.) (Таксата включва участие в трейнинга, учебни материали, кафе паузи).

Има поне два начина, чрез които да измерим ефективността на една среща. Първият е да хвърлим поглед върху "какво". Какви бяха резултатите от срещата? Успя ли групата да изпълни целта на срещата? Какво свършихте? Вторият начин е като разгледаме "как". Дали срещата си заслужаваше? Как хората се обединиха и работиха, за да постигнат целта на срещата? Как хората се чувстват, когато работят заедно? Как хората бяха окуражени да бъдат инициативни и иновативни? Как успяхме да подредим темите в срещата, така че да достигнем до съществената?

Този тренинг е за всеки, който организира и управлява срещи; всеки, който цени своето и времето на другите около себе си. Този тренинг е за всеки, който е готов да редуцира срещите си наполовина като остави в програмата си само ефективните от тях.

Срещите: видове.

Определяне на целта – стартовата точка на подготовката.

Структура на срещите.

Подготовката – ключът към ефективните срещи.

Провеждане на среща. Управление на елементите – началото, същинска част, краят на срещата. Какво да направим след срещата.

Тест за провеждане на срещи. Съвети за самостоятелна подготовка и развитие на уменията.

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2