Обща информация за обученията на Apeiron Academy

НОВИ МЕДИИ - НОВ

Как да пишем за медиите? - НОВ

Креативното писане - НОВ

CSR или корпоративна социална отговорност - НОВ

Кризисни комуникации - НОВ

Как да организираме ефективни срещи - НОВ

Как да бъдем успешни в работата с медиите - НОВ

Как да моделираме представянето си

Управление на събития

Успешна работа с медии

PR изследвания и оценяване на резултати: методи и практика

Как да преговаряме ефективно (общ курс с включени НЛП-техники)

Водене на преговори – Търговски умения

Креативност и PR

PR Умения за писане

Умения за управление на времето

Вътрешни комуникации

Планиране и управление на PR кампания

Спонсорство

Кризисни комуникации

Обучението е отворено за регистрация. При сформиране на група ще бъде насрочена дата за провеждането му.

1 ден

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2

Нели Бенова

195 лв. + ДДС (234 лв.) (Таксата включва участие в трейнинга, учебни материали, кафе паузи).

Този тренинг е подходящ за всеки, който ще бъде въвлечен в управлението на комуникации по време на криза. Преминавайки през природата на кризите, с помощта на примери от практиката, обучението се фокусира върху важността на комуникацията и практическите техники за успешно управление на кризисна ситуация.

Какво е криза?

Планирането на криза – планиране за комуникация

Първата реакция – критично важната комуникация

Комуникация по време на криза – кой, какво и как?

Казуси от практиката – добри примери, както и такива, които ни показват какво не бива да правим

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2