Обща информация за обученията на Apeiron Academy

НОВИ МЕДИИ - НОВ

Как да пишем за медиите? - НОВ

Креативното писане - НОВ

CSR или корпоративна социална отговорност - НОВ

Кризисни комуникации - НОВ

Как да организираме ефективни срещи - НОВ

Как да бъдем успешни в работата с медиите - НОВ

Как да моделираме представянето си

Управление на събития

Успешна работа с медии

PR изследвания и оценяване на резултати: методи и практика

Как да преговаряме ефективно (общ курс с включени НЛП-техники)

Водене на преговори – Търговски умения

Креативност и PR

PR Умения за писане

Умения за управление на времето

Вътрешни комуникации

Планиране и управление на PR кампания

Спонсорство

CSR или корпоративна социална отговорност

Обучението е отворено за регистрация. При сформиране на група ще бъде насрочена дата за провеждането му.

1 ден

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2

Нели Бенова

195 лв. + ДДС (234 лв.) (Таксата включва участие в трейнинга, учебни материали, кафе паузи).

"Корпоративната социална отговорност не е козметичен продукт. Тя трябва да бъде обвързана с нашите ценности. Тя трябва да промени начина, по който сме свикнали да правим бизнес"...

Обучението е предназначено за всеки, който има роля в развитието на организационната политика в аспекта на нейната социална отговорност. Зачерквайки знака за равенство между CSR/КСО и Благотворителност, във фокуса му се открояват различните аспекти на корпоративната социална отговорност.

Темите включват:

Какво е и какво не е CSR?

Пирамидата на корпоративната социална отговорност

Основни елементи на CSR

CSR и организационна ефективност

За кого е предназначена CSR програмата?

Казуси от практиката

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2