Обща информация за обученията на Apeiron Academy

НОВИ МЕДИИ - НОВ

Как да пишем за медиите? - НОВ

Креативното писане - НОВ

CSR или корпоративна социална отговорност - НОВ

Кризисни комуникации - НОВ

Как да организираме ефективни срещи - НОВ

Как да бъдем успешни в работата с медиите - НОВ

Как да моделираме представянето си

Управление на събития

Успешна работа с медии

PR изследвания и оценяване на резултати: методи и практика

Как да преговаряме ефективно (общ курс с включени НЛП-техники)

Водене на преговори – Търговски умения

Креативност и PR

PR Умения за писане

Умения за управление на времето

Вътрешни комуникации

Планиране и управление на PR кампания

Спонсорство

Креативното писане

Обучението е отворено за регистрация. При сформиране на група ще бъде насрочена дата за провеждането му.

1 ден

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2

Гост-лектор на Apeiron Academy

195 лв. + ДДС (234 лв.) (Таксата включва участие в трейнинга, учебни материали, кафе паузи).

Въведение в темата за креативното писане: Занаят или дарба е умението да пишеш увлекателно?

Що е то "креативно писане"?

Теория / модели.

Как да правим проучване за целите на креативното писане?

Практическо задание

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2