Изследването е в основата на ефективните комуникации. Затова Apeiron Communication създаде Apeiron Research - запазената марка за проекти за изследвания и проучвания в сферата на комуникациите.

Изследването е в основата на ефективните комуникации.
То осигурява базата за дефиниране на комуникационните проблеми и възможности и e в основата на подготовката за разработване на комуникационна политика и програма, ориентирани към тези проблеми.
Изследването е задължителен елемент за извършването на контрол и оценка на ефективността на комуникационната политика и програма.

За Apeiron Communication изследването е в началото и в края на процеса на работа.

Затова Apeiron Communication създаде и Apeiron Research - запазената марка за проекти за изследвания и проучвания в сферата на комуникациите.

Apeiron Research не може да представя проекти, които са реализирани за целите на нашите клиенти.
Тази секция ще публикува информация за проекти, които са изцяло инициирани, изпълнени и финансирани от Apeiron Research.