Вътрешните комуникации през 2010г.

Икономическата криза и вътрешните комуникации

Вътрешните комуникации в големите български компании

Близо една трета от българските служители смятат, че не са запознати с процесите в своята компания

Доколко информирани са служителите в една организация

Мястото на вътрешните комуникации в организацията

Възприемане на PR професията в България

Възприемане на PR професията в България

Национално представително проучване в България, реализирано в периода 3-15 Декември 2005 г. по поръчка на Апейрон Комюникейшън от социологическа агенция Алфа Рисърч.

Професията на PR специалистите все още е сравнително слабо популярна сред българите - 57% от анкетираните не посочват нито една от представените дефиниции. Това са предимно хора с ниско образование и статус. За останалите, предимно по-високо образовани и по-високо статусни групи, PR е възможност работата на организациите или личности да бъде представена открито пред широката общественост (20% средно за страната споделят тази представа за PR, а сред високо образованите и високо статусни групи делът достига 33-35%). Едновременно с това други 15% смятат PR за манипулация като дори и сред хората с по-високо социално положение този дял заема около една трета (32%). Не малка част от пълнолетните българи свързват PR с реклама (14%), според 11% това е по-скоро журналистика, а 10% я определят като пропаганда.

© Apeiron Communication, 2006. Не се разрешава използването на данните от изследването, без писменото съгласие на Apeiron Communication. Разрешение можете да получите на
apeiron@apeironcommunication.com