Вътрешните комуникации през 2010г.

Икономическата криза и вътрешните комуникации

Вътрешните комуникации в големите български компании

Близо една трета от българските служители смятат, че не са запознати с процесите в своята компания

Доколко информирани са служителите в една организация

Мястото на вътрешните комуникации в организацията

Възприемане на PR професията в България

Доколко информирани са служителите в една организация

Национално представително проучване в България (тип Омнибус), реализирано през месец Октомври 2007 г. по поръчка на Apeiron Communication от социологическа агенция Алфа Рисърч.

Малка част от българите знаят какво се случва в организацията,
в която работят


Малко повече от половината от работещите в страната имат ясна представа за бизнес целите на компанията, в която работят. Това показват резултатите от национално представително проучване на Apeiron Communication.

Близо 50% от анкетираните са запознати с организацията на дейностите в компанията и с правилата, процедурите и процесите в нея, а 60% споделят, че разполагат с достатъчно информация, за да вършат добре работата си. Едва 46% обаче разбират как ежедневната им работа допринася за стратегията на компанията. Една от причините е, че само 42% получават обратна връзка от ръководителите си за това как са се справили със задачите си.

Резултатите от това проучване демонстрират все още ниската ефективност на вътрешните комуникации в българските компании. В организациите липсва достатъчно прозрачност за извършваните вътрешни промени - малко повече от една трета от работещите са добре информирани за тях. Болшинството определят мениджърите като недостатъчно достъпни за служителите - едва 21% смятат, че ръководителите им са честни и открити в комуникацията си с тях.

Непрозрачен е и подходът при определяне на заплащането и промените във възнагражденията. Само 29% от запитаните са наясно с възможностите за кариерно развитие.

Вътрешните комуникации не се изчерпват с добрата информираност, с едностранното съобщаване на факти, идеи, цели, възможности. Липсата на двупосочна комуникация води до понижаване на мотивацията, ниска ангажираност и недоверие. Проучването показва, че ценностите на компанията се споделят едва от една трета от анкетираните.

Категоричен сигнал, че каналите за вътрешна комуникация в една организация не работят, са случаите, в които служителите научават за промените в нея от медиите. В България това се случва на 10% от работещото население.

© Apeiron Communication, 2006. Не се разрешава използването на данните от изследването, без писменото съгласие на Apeiron Communication. Разрешение можете да получите на
apeiron@apeironcommunication.com