Вътрешните комуникации през 2010г.

Икономическата криза и вътрешните комуникации

Вътрешните комуникации в големите български компании

Близо една трета от българските служители смятат, че не са добре запознати с процесите в своята компания

Доколко информирани са служителите в една организация

Мястото на вътрешните комуникации в организацията

Възприемане на PR професията в България

Информираност на служителите в една организация

Национално представително проучване на Apeiron Communication, реализирано от социологическата агенция Алфа Рисърч през Август 2008 г. сред 1203 работещи българи.

Близо една трета от българските служители смятат, че не са добре запознати с процесите в своята компания

Около една трета от българските служители смятат, че не получават достатъчно информация относно случващото се в организацията, в която работят. Това показва национално представително проучване на Apeiron Communication.

За сравнение, през октомври 2007 г. само 36 на сто от анкетираните смятаха, че са добре информирани за промените в своята компания, когато такива се предприемат. Тенденцията през последната година показва нарастваща ефективност на вътрешните комуникации в българските компании.

Въпреки това, българските фирми и техните служители все още разчитат основно на традиционни канали за комуникация – лични срещи и разговори. Близо половината от отговорилите посочват, че за важните събития в живота на своята компания обикновено научават от прекия си ръководител (49,8%) или от колеги (48,5%).

На половина (от 10 на 4,7%) е намалял процентът на тези, които се информират за организационните промени от външни за фирмата източници, напр. медиите.

Все още непопулярни се оказват източници като фирмени печатни или електронни бюлетини, информационни табла или съобщения от служител на отдел „Човешки ресурси”. Проучването показва, че само 10 на сто от запитаните биха желали да бъдат информирани по един от тези три начина.

Според резултатите от проучването, най-голям интерес работещите българи проявяват към планираните структурни промени в организацията (51%), финансовото й представяне (46%), системата на заплащане (44%) и бъдещите задачи и планове пред компанията (42%). По-слабо се вълнуват от информация за собственото си представяне в работата и възможностите за професионално развитие (около 30 на сто от отговорите). Най-нисък интерес работещите проявяват към планираните за служители фирмени инициативи и организационната стратегия за справяне с конкуренцията на пазара.

Част от резултатите на изследването можете да видите по-долу.

© Apeiron Communication, 2006. Не се разрешава използването на данните от изследването, без писменото съгласие на Apeiron Communication. Разрешение можете да получите на
apeiron@apeironcommunication.com