Вътрешните комуникации през 2010г.

Икономическата криза и вътрешните комуникации

Омнибусно проучване

Социологическо проучване

Вътрешните комуникации в големите български компании

Близо една трета от българските служители смятат, че не са добре запознати с процесите в своята компания

Доколко информирани са служителите в една организация

Мястото на вътрешните комуникации в организацията

Възприемане на PR професията в България

Икономическата криза и вътрешните комуникации

Данните от омнибусното проучване на Apeiron Research показаха, че само 17 процента от работещите българи смятат, че са по-добре информирани за състоянието на своята фирма или организация след настъпването на световната финансова и икономическа криза спрямо периода преди това. Това, обаче, важи предимно за големите компании с над 250 души служители.

Анализът на резултатите показва, че по-голямата част от компаниите и организациите не са планирали или реализирали ефективно мерки за повишаване на осведомеността на служителите си предвид променената икономическа ситуация. Този извод се подкрепя от факта, че за 70% от запитаните (тоест, двама от всеки трима от работещите българи) изобщо няма промяна в стила на комуникиране или информацията, която получават за компанията си (Графика 1).

Сред различните типове заети най-висока степен на информираност по отношение на курса, целите и състоянието на своята фирма показват самонаетите българи и хората със свободни професии (Графика 2). Делът на добре информираните сред тях е 3-ма от всеки четири участвали в изследването.

Аналогична е ситуацията и при хората на отговорна позиция в една компания (Графика 3). Най-слабо ниво на информираност показват заетите с ръчен/физически труд, както и хората с ниско образование и под средния личен доход.

За сравнение, преди началото на финансовата криза по-голяма част от анкетираните – 41 процента – са смятали себе си за добре запознати с политиката и състоянието на своята компания. Около една трета или 29 процента са били служителите с ниско ниво на информираност.

© Apeiron Communication, 2006. Не се разрешава използването на данните от изследването, без писменото съгласие на Apeiron Communication. Разрешение можете да получите на
apeiron@apeironcommunication.com