Нов курс за CIPR Diploma in PR стартира в Apeiron Academy на 29 януари 2011 г.

Какви бяха тенденциите във вътрешните комуникации за 2010 г.?

Apeiron Academy раздаде вторите награди за ефективни вътрешни комуникации Grapevine Awards 2010

Очаквайте програмата на Apeiron Academy за учебната 2010/2011 г. през октомври

За четвърти път София ще бъде домакин на международната конференция "Успешните комуникации започват отвътре"

Apeiron Academy дава възможност на организация, работеща с деца-таланти, да получи безвъзмездно консултиране в сферата на PR

Apeiron Academy обяви големите победители в първия PR конкурс за младежи

Apeiron Academy започва прием на проекти за Grapevine Awards 2010 - награди за постижения във вътрешните комуникации

Apeiron Academy предизвиква младежите между 16 и 21 години с Конкурс на тема
"Как бих представил България, ако бях ПР специалист?"

Специалистът по креативност Анди Грийн беше основен лектор на Дни на Креативността 2010, проект на Apeiron Academy

Apeiron Academy обяви ранно записване за квалификационните курсове на CIPR - сесия 2010/2011

Лектори на Apeiron Academy ще водят обучения в програмата HR Академия на БАУРЧР през 2010 г.

CIPR Internal Communications Certificate стартира успешно в Apeiron Academy

Apeiron Academy връчи две стипендии за обучение в първата квалификация за вътрешни комуникации

Международен конкурс за стипендии за обучение в първата у нас професионална квалификация за вътрешни комуникатори обявява Apeiron Academy

От 2010г. Apeiron Academy, акредитиран център на Института по ПР на Великобритания, стартира професионална квалификация за вътрешни комуникатори

Apeiron Academy раздаде първите награди за ефективни вътрешни комуникации Grapevine Awards 2009

С нов проект и обновена лекционна програма стартира новата учебна година в Apeiron Academy

Apeiron Academy даде старт на първото издание на конкурса за вътрешни комуникации Grapevine Awards 2009

Трета международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре 2009: Промяната - възможност или заплаха?"

Само 17% от работещите са по-информирани за състоянието на своите фирми след началото на финансовата криза

Стартира приемът на нови студенти за PR квалификационните програми на CIPR за 2009 - 2010 година

Трета международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре" 2009

Apeiron Academy започна издаването на онлайн бюлетин

"БЪДИ ОТГОВОРЕН ЗА ПРОМЯНАТА" - Първи Майсторски клас за вътрешни комуникации в България на Apeiron Academy

Apeiron Academy откри учебната 2008/2009 година

През юли отваря врати лятната академия на Apeiron Academy

Мениджъри или технически експерти са българските PR специалисти в своите организации?

Първият професионален клуб на Вътрешния комуникатор набира скорост и нови членове

Доколко информирани са служителите в една организация

"Успешните комуникации започват отвътре" 2007. Втора международна конференция за Управление на вътрешните комуникации

Apeiron Academy стартира курсовете на CIPR Diploma

Нови обучения в програмата на Apeiron Academy за 2007 г.

Къде е мястото на вътрешните комуникации в организацията?

"Успешните комуникации започват отвътре" бе посланието, което Apeiron Academy избра за откриването на новата учебна година

Дни на Отворени врати за представяне на програмите на CIPR в България

Работилницата за идеи на Apeiron Communication отвори врати за първия си клиент

"Успешните комуникации започват отвътре"

Apeiron Communication - акредитиран център на The Chartered Institute of Public Relations

Мениджъри или технически експерти са българските PR специалисти в своите организации?

Отговор на този въпрос дава изследване, в чийто фокус попада българският пъблик рилейшънс (ПР) специалист и неговата професионална роля. Изследването беше проведено през декември 2007 година като част от Дипломния проект на един от членовете на екипа на Apeiron Communication и студент в първия випуск на курса Diploma in PR към CIPR в България.

Около 60 български ПР специалисти от различни организации се включиха в социологическо проучване, което беше разработено за нуждите на изследването.

Водещата цел беше да се очертаят основните характеристики на ПР -професията у нас през 2007 година. Освен това, проучването е първи опит за изследване на връзката между организационната култура и практикуваните модели на ПР в страната ни.

Резултатите сочат, че ПР специалистите в България осъзнават в много по-пълна степен своята роля на комуникационни посредници в сравнение със своите колеги, участвали в аналогично проучване на професионалните модели преди девет години. Социалноикономическите промени настъпили през последните години са спомогнали за това организациите да осъзнаят необходимостта от мениджъри, които стратегически да планират връзките им с клиенти или други значими външни социални групи.

Въпреки това, някои особености, които все още присъстват в организационната култура на много български фирми и институции, могат да бъдат пречка пред развитието на тези позитивни тенденции в ПР професията в България. Видими признаци, че ПР-професията е заела важно място в организационната йерархия има, но има и основания да се съмняваме доколко българските комуникатори използват в работата си онези ефективни практики, които отговарят на високите професионални стандарти.

Вижте пълното изследване*

* © Apeiron Communication, 2008. Не се разрешава използването на данните от изследването, без писменото съгласие на Apeiron Communication. Разрешение можете да получите на apeiron@apeironcommunication.com