Нов курс за CIPR Diploma in PR стартира в Apeiron Academy на 29 януари 2011 г.

Какви бяха тенденциите във вътрешните комуникации за 2010 г.?

Apeiron Academy раздаде вторите награди за ефективни вътрешни комуникации Grapevine Awards 2010

Очаквайте програмата на Apeiron Academy за учебната 2010/2011 г. през октомври

За четвърти път София ще бъде домакин на международната конференция "Успешните комуникации започват отвътре"

Apeiron Academy дава възможност на организация, работеща с деца-таланти, да получи безвъзмездно консултиране в сферата на PR

Apeiron Academy обяви големите победители в първия PR конкурс за младежи

Apeiron Academy започва прием на проекти за Grapevine Awards 2010 - награди за постижения във вътрешните комуникации

Apeiron Academy предизвиква младежите между 16 и 21 години с Конкурс на тема
"Как бих представил България, ако бях ПР специалист?"

Специалистът по креативност Анди Грийн беше основен лектор на Дни на Креативността 2010, проект на Apeiron Academy

Apeiron Academy обяви ранно записване за квалификационните курсове на CIPR - сесия 2010/2011

Лектори на Apeiron Academy ще водят обучения в програмата HR Академия на БАУРЧР през 2010 г.

CIPR Internal Communications Certificate стартира успешно в Apeiron Academy

Apeiron Academy връчи две стипендии за обучение в първата квалификация за вътрешни комуникации

Международен конкурс за стипендии за обучение в първата у нас професионална квалификация за вътрешни комуникатори обявява Apeiron Academy

От 2010г. Apeiron Academy, акредитиран център на Института по ПР на Великобритания, стартира професионална квалификация за вътрешни комуникатори

Apeiron Academy раздаде първите награди за ефективни вътрешни комуникации Grapevine Awards 2009

С нов проект и обновена лекционна програма стартира новата учебна година в Apeiron Academy

Apeiron Academy даде старт на първото издание на конкурса за вътрешни комуникации Grapevine Awards 2009

Трета международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре 2009: Промяната - възможност или заплаха?"

Само 17% от работещите са по-информирани за състоянието на своите фирми след началото на финансовата криза

Стартира приемът на нови студенти за PR квалификационните програми на CIPR за 2009 - 2010 година

Трета международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре" 2009

Apeiron Academy започна издаването на онлайн бюлетин

"БЪДИ ОТГОВОРЕН ЗА ПРОМЯНАТА" - Първи Майсторски клас за вътрешни комуникации в България на Apeiron Academy

Apeiron Academy откри учебната 2008/2009 година

През юли отваря врати лятната академия на Apeiron Academy

Мениджъри или технически експерти са българските PR специалисти в своите организации?

Първият професионален клуб на Вътрешния комуникатор набира скорост и нови членове

Доколко информирани са служителите в една организация

"Успешните комуникации започват отвътре" 2007. Втора международна конференция за Управление на вътрешните комуникации

Apeiron Academy стартира курсовете на CIPR Diploma

Нови обучения в програмата на Apeiron Academy за 2007 г.

Къде е мястото на вътрешните комуникации в организацията?

"Успешните комуникации започват отвътре" бе посланието, което Apeiron Academy избра за откриването на новата учебна година

Дни на Отворени врати за представяне на програмите на CIPR в България

Работилницата за идеи на Apeiron Communication отвори врати за първия си клиент

"Успешните комуникации започват отвътре"

Apeiron Communication - акредитиран център на The Chartered Institute of Public Relations

"БЪДИ ОТГОВОРЕН ЗА ПРОМЯНАТА" -
Първи Майсторски клас за вътрешни комуникации в България на Apeiron Academy

Apeiron Academy ще проведе първи майсторски клас в сферата на вътрешните комуникации в България "Бъди отговорен за промяната" на 13 и 14 октомври 2008 г.

В планираният двудневен тренинг теорията ще има място, но без да играе водеща роля. Майсторският клас е практически ориентиран и интерактивен. Водеща тема на първият майсторски клас е управление на промяната, а в контекста й ще бъдат включени и теми като стратегически вътрешни комуникации, планиране на кампания, лидерски качества и други.

Лектори в майсторският клас ще са опитните специалисти с над 20 години стаж в областта на вътрешните комуникации, управление на промените и двустранните комуникации Кевин Рък и Хамиш Хейнс от Великобритания.

Програмата на майсторския клас е изградена на принципа на отделни тематични компоненти включващи синтезирана теория, работа в група и сесия, посветена на индивидуални обучителни и практически задачи.

Участниците в майсторския клас ще работят и ще разискват заедно с лекторите реални ситуации и проблеми от бизнес практиката си.

Майсторският клас "Бъди отговорен за промяната" е най-новият проект на Apeiron Academy в сферата Вътрешни комуникации, който ще се превърне в част от годишната програма на Академията наред с ежегодните конференции за вътрешни комуникации и последователните усилия за развитие на клуб „Вътрешен комуникатор” – проекти, създадени с цел да подпомагат за развитието на професионалисти в сферата на вътрешните комуникации, човешките ресурси.