Нов курс за CIPR Diploma in PR стартира в Apeiron Academy на 29 януари 2011 г.

Какви бяха тенденциите във вътрешните комуникации за 2010 г.?

Apeiron Academy раздаде вторите награди за ефективни вътрешни комуникации Grapevine Awards 2010

Очаквайте програмата на Apeiron Academy за учебната 2010/2011 г. през октомври

За четвърти път София ще бъде домакин на международната конференция "Успешните комуникации започват отвътре"

Apeiron Academy дава възможност на организация, работеща с деца-таланти, да получи безвъзмездно консултиране в сферата на PR

Apeiron Academy обяви големите победители в първия PR конкурс за младежи

Apeiron Academy започва прием на проекти за Grapevine Awards 2010 - награди за постижения във вътрешните комуникации

Apeiron Academy предизвиква младежите между 16 и 21 години с Конкурс на тема
"Как бих представил България, ако бях ПР специалист?"

Специалистът по креативност Анди Грийн беше основен лектор на Дни на Креативността 2010, проект на Apeiron Academy

Apeiron Academy обяви ранно записване за квалификационните курсове на CIPR - сесия 2010/2011

Лектори на Apeiron Academy ще водят обучения в програмата HR Академия на БАУРЧР през 2010 г.

CIPR Internal Communications Certificate стартира успешно в Apeiron Academy

Apeiron Academy връчи две стипендии за обучение в първата квалификация за вътрешни комуникации

Международен конкурс за стипендии за обучение в първата у нас професионална квалификация за вътрешни комуникатори обявява Apeiron Academy

От 2010г. Apeiron Academy, акредитиран център на Института по ПР на Великобритания, стартира професионална квалификация за вътрешни комуникатори

Apeiron Academy раздаде първите награди за ефективни вътрешни комуникации Grapevine Awards 2009

С нов проект и обновена лекционна програма стартира новата учебна година в Apeiron Academy

Apeiron Academy даде старт на първото издание на конкурса за вътрешни комуникации Grapevine Awards 2009

Трета международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре 2009: Промяната - възможност или заплаха?"

Само 17% от работещите са по-информирани за състоянието на своите фирми след началото на финансовата криза

Стартира приемът на нови студенти за PR квалификационните програми на CIPR за 2009 - 2010 година

Трета международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре" 2009

Apeiron Academy започна издаването на онлайн бюлетин

"БЪДИ ОТГОВОРЕН ЗА ПРОМЯНАТА" - Първи Майсторски клас за вътрешни комуникации в България на Apeiron Academy

Apeiron Academy откри учебната 2008/2009 година

През юли отваря врати лятната академия на Apeiron Academy

Стартира прием на студенти за квалификационните програми на CIPR

Мениджъри или технически експерти са българските PR специалисти в своите организации?

Първият професионален клуб на Вътрешния комуникатор набира скорост и нови членове

Доколко информирани са служителите в една организация

"Успешните комуникации започват отвътре" 2007. Втора международна конференция за Управление на вътрешните комуникации

Apeiron Academy стартира курсовете на CIPR Diploma

Нови обучения в програмата на Apeiron Academy за 2007 г.

Къде е мястото на вътрешните комуникации в организацията?

"Успешните комуникации започват отвътре" бе посланието, което Apeiron Academy избра за откриването на новата учебна година

Дни на Отворени врати за представяне на програмите на CIPR в България

Работилницата за идеи на Apeiron Communication отвори врати за първия си клиент

"Успешните комуникации започват отвътре"

Apeiron Communication - акредитиран център на The Chartered Institute of Public Relations

Международен конкурс за стипендии за обучение в първата у нас професионална квалификация за вътрешни комуникатори обявява Apeiron Academy

В навечерието на 1 ноември - Ден на народните будители, Apeiron Academy обявява конкурс за стипендии за студенти в първия у нас випуск на английската професионална квалификация за специалисти в областта на вътрешните комуникации - Сертификат за вътрешни комункации на the Chartered Institute of Public Relations (CIPR). Стипендията ще покрие всички разходи по обучението и допълнителните учебни материали на студента, но не включва пътни разходи, разходи по настаняване и членски внос към CIPR.

Сертификатът за вътрешни комункации е най-новата квалификационна програма на английския институт CIPR. Българският център е първият извън Великобритания, който получи акредитация и ще започне подготовка на специалисти в тази програма през януари 2010 г.

В конкурса могат да участват специалисти, работещи в сферата на корпоративните комуникации или студенти, които могат да докажат минимум една година професионален опит в сферата на Пъблик Рилейшънс, човешки ресурси, вътрешни комуникации, маркетинг, организационно развитие. Документи могат да подават както български, така и чужди граждани.

Новата квалификация на CIPR е предназначена за специалисти, работещи в сферата на вътрешните комуникации или такива, които имат опит в близка област, но биха искали да задълбочат познанията си за организационна култура и организационна промяна, стратегическо планиране в сферата на вътрешните комуникации, социалните мрежи и новите медии.

Обучението за придобиване на Сертификата за вътрешни комуникации е с продължителност 6 месеца и включва общо 20 учебни часа. В Apeiron Academy лекциите ще бъдат водени от акредитирани гост-лектори на CIPR от Великобритания. В първия випуск в България лектор ще бъде създателят на програмата Кевин Рък и Ан Пилкингтън - основател на PR Academy (Великобритания), професионалисти с богат опит в сферата на комуникациите и акредитирани преподаватели на CIPR.


Изисквания към кандидатите
В конкурса могат да участват както специалисти в сферата на комуникациите, така й студенти. Документи могат да подават български и граждани на чужди страни. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

Да са завършили или да се обучават в бакалавърски, магистърски или докторантски програми в областите - Пъблик Рилейшънс, човешки ресурси, маркетинг, организационно развитие, социология, др., както и да притежават минимум една година професионален стаж в посочените области
или

Да притежават минимум две години професионален стаж на пълен работен ден в посочените области (за кандидати, които нямат академична степен и не се обучават в някоя от изброените области)
и

Да имат високо ниво на владеене на английски език

Необходими документи:

Копие от диплома за завършено висше образование и/или уверение от учебното заведение, в което се обучава кандидатът

Автобиография, в която се посочват квалификациите и професионалния опит на кандидата

Есе на тема: "Успешните комуникации започват отвътре", в обем 1000 думи (+/- 10%) на английски език

Професионална препоръка от настоящия работодател

Оценяването на кандидатите ще бъде направено на два етапа:

предварително оценяване въз основа на подадените документи

интервю-събеседване с допуснатите до втори кръг кандидати


15 декември 2009 г.

Документите ще се приемат:
А) в електронен вариант на e-mail:
apeiron@apeironcommunication.com

Б) или в офиса на Apeiron Communication на адрес:
гр. София, 1000
ул. Искър 54, ет.2
тел.: 02/ 811 7855

www.apeironacademy.com