Нов курс за CIPR Diploma in PR стартира в Apeiron Academy на 29 януари 2011 г.

Какви бяха тенденциите във вътрешните комуникации за 2010 г.?

Apeiron Academy раздаде вторите награди за ефективни вътрешни комуникации Grapevine Awards 2010

Очаквайте програмата на Apeiron Academy за учебната 2010/2011 г. през октомври

За четвърти път София ще бъде домакин на международната конференция "Успешните комуникации започват отвътре"

Apeiron Academy дава възможност на организация, работеща с деца-таланти, да получи безвъзмездно консултиране в сферата на PR

Apeiron Academy обяви големите победители в първия PR конкурс за младежи

Apeiron Academy започва прием на проекти за Grapevine Awards 2010 - награди за постижения във вътрешните комуникации

Apeiron Academy предизвиква младежите между 16 и 21 години с Конкурс на тема
"Как бих представил България, ако бях ПР специалист?"

Специалистът по креативност Анди Грийн беше основен лектор на Дни на Креативността 2010, проект на Apeiron Academy

Apeiron Academy обяви ранно записване за квалификационните курсове на CIPR - сесия 2010/2011

Лектори на Apeiron Academy ще водят обучения в програмата HR Академия на БАУРЧР през 2010 г.

CIPR Internal Communications Certificate стартира успешно в Apeiron Academy

Apeiron Academy връчи две стипендии за обучение в първата квалификация за вътрешни комуникации

Международен конкурс за стипендии за обучение в първата у нас професионална квалификация за вътрешни комуникатори обявява Apeiron Academy

От 2010г. Apeiron Academy, акредитиран център на Института по ПР на Великобритания, стартира професионална квалификация за вътрешни комуникатори

Apeiron Academy раздаде първите награди за ефективни вътрешни комуникации Grapevine Awards 2009

С нов проект и обновена лекционна програма стартира новата учебна година в Apeiron Academy

Apeiron Academy даде старт на първото издание на конкурса за вътрешни комуникации Grapevine Awards 2009

Трета международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре 2009: Промяната - възможност или заплаха?"

Само 17% от работещите са по-информирани за състоянието на своите фирми след началото на финансовата криза

Стартира приемът на нови студенти за PR квалификационните програми на CIPR за 2009 - 2010 година

Трета международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре" 2009

Apeiron Academy започна издаването на онлайн бюлетин

"БЪДИ ОТГОВОРЕН ЗА ПРОМЯНАТА" - Първи Майсторски клас за вътрешни комуникации в България на Apeiron Academy

Apeiron Academy откри учебната 2008/2009 година

През юли отваря врати лятната академия на Apeiron Academy

Стартира прием на студенти за квалификационните програми на CIPR

Мениджъри или технически експерти са българските PR специалисти в своите организации?

Първият професионален клуб на Вътрешния комуникатор набира скорост и нови членове

Доколко информирани са служителите в една организация

"Успешните комуникации започват отвътре" 2007. Втора международна конференция за Управление на вътрешните комуникации

Apeiron Academy стартира курсовете на CIPR Diploma

Нови обучения в програмата на Apeiron Academy за 2007 г.

Къде е мястото на вътрешните комуникации в организацията?

"Успешните комуникации започват отвътре" бе посланието, което Apeiron Academy избра за откриването на новата учебна година

Дни на Отворени врати за представяне на програмите на CIPR в България

Работилницата за идеи на Apeiron Communication отвори врати за първия си клиент

"Успешните комуникации започват отвътре"

Apeiron Communication - акредитиран център на The Chartered Institute of Public Relations

Очаквайте програмата на Apeiron Academy за учебната 2010/2011 г. през октомври

Apeiron Academy работи усилено върху обновяването и разширяването на своята програма от вътрешни и външни обучения за своята нова учебна година. Промяната със сигурност ще е приятна за всички минали, настоящи и бъдещи студенти в Академията.

В момента отворената учебна програма се състои от общо 26 различни обучения, които покриват теми от практиката на Пъблик рилейшънс (връзки с обществеността), меки умения, вътрешни комуникации, маркетинг и човешки ресурси.

За четирите години от съществуването си, Академията разви многократно курсовете си и разшири дейността си, за да успее да покрие всички важни теми от комуникационната палитра, с която се сблъскват специалистите. И въпреки това има още неизследвани и важни теми.

И така... какво ново ще предложи Академията? С какво ще изненада приятно както винаги?

От тази година обученията ще бъдат профилирани в три основни групи:

Ключови комуникационни умения за мениджъри,

Специализирани умения за PR специалисти и

Специлизирани умения за специалисти Вътрешни комуникации.

Всички обучения ще бъдат обогатени с допълнителна уъркшоп част и практическа ориентираност.

Ще запазим целостта на отворените обучения с предварителен график, но ще добавим нещо повече към затворените вътрешни обучения, разработвани за специфични потребности и цели на конкретната организация.

Ще има нови формати на обучения като освен традиционните еднодневни, ще има и полудневни обучения, оформени като Top Tips тренинги с практическа насоченост.

Специализираните обученията за специалисти PR и вътрешни комуникации са съобразени с изискванията и стандартите на Британския институт за PR, чийто възпитаници са и лекторите на обученията.

И още... обещаваме, че до края на октомври ще разберете останалото. Едно е сигурно -студентите от нашите обучения ще бъдат посрещнати в чисто новата ни зала Apeiron Hall.

До скорошни срещи!