Избрахме Apeiron за име на нашата компания, защото

Apeiron означава – безгранично
Apeiron означава – неопределено

За нас Apeiron е символ на разнообразието от възможности, които съществуват в света около нас. Всяка от вратите на нашето лого илюстрира пътя към още, и още… възможности, които с помощта на комуникациите можем да разпознаем, да изберем, да моделираме и ги превърнем в наши възможности.

Добре дошли в Apeiron Blog!

Apeiron ще използва своя blog, за да публикува материали, които могат да бъдат полезни на специалистите по PR и комуникации.

В блога на Apeiron ще откривате и мненията ни по въпроси, които намираме за важни, интересни, или които просто не можем да подминем с мълчание.

Определянето на комуникационния проблем и възможностите за развитие се идентифицират на базата на изследване и наблюдение на познанията, нагласите и поведението на „засегнатите” от действията и политиката на организацията.

На базата на резултатите от направените изследвания се разработва комуникационна политика и комуникационна програма, идентифицират се целевите публики, целите, задачите, комуникационните стратегии и тактики.

Използване на подходящия инструментариум от ПР техники и подходи за постигане на целите. Координация и управление на всички елементи, заложени в плана за действие.

Оценка на подготовката, изпълнението и резултатите от осъществената комуникационна политика и/или програма.