Изпълнителен директор

 

Apeiron Communication е основана като консултантска компания от:
Нели Бенова и Ралица Зарева.

Понастоящем компанията се управлява от Нели Бенова.

Apeiron Communication работи с изградена мрежа от консултанти, специализирани в:

Корпоративен PR

Институционален PR

PR за организации с идеална цел

Финансов PR

Маркетингов PR

PR в сферата на технологиите

PR в здравеопазването

Apeiron Communication сформира екип от консултанти или препоръчва консултант по конкретен проект след идентифициране на специфичните цели, нужди, особености и изисквания на клиента.

Екипът ни е посветен на създаването, поддържането и развитието на благоприятна комуникационна среда за нашите клиенти.