Ако желаете да се присъедините към нашата мрежа от консултанти, моля изпратете вашето професионално CV и мотивационно писмо

Apeiron Communication е основана като консултантска компания от
Нели Бенова и Ралица Зарева.

Понастоящем компанията се управлява от Нели Бенова.

 +359 2 811 7866

 +359 2 811 7867

Нели е Управляващ партньор на Аpeiron Communication от създаването на компанията, a oт месец Септември 2006 г. поема управлението на Аpeiron като неин изпълнителен директор.

Нели е PR специалист с разнообразен опит в работа за бизнес организации, за държавни и чужди институции, неправителствени организации.

В опита си – и на вътрешен PR, и на външен консултант, тя сe откроява с иновационно и креативно мислене, с признати умения при намирането на правилните решения при сложни комуникационни ситуации, с подход, ориентиран към резултати.

Нели е завършила философия (магистърска степен) и пъблик рилейшънс (магистърска степен) в СУ „Св. Климент Охридски” и e първият специалист от България, който завършва програмата и получава престижната PR Diploma на Института за PR на Великобритания (the Chartered Institute of Public Relations, UK).

Тя е председател на Българско дружество за връзки с обществеността за 2006 г. и е член на борда на CERP (European PR Confederation) за 2006-2008 г.