Ако желаете да се присъедините към нашата мрежа от консултанти, моля изпратете вашето професионално CV и мотивационно писмо

Apeiron Communication е основана като консултантска компания от
Нели Бенова и Ралица Зарева.

Понастоящем компанията се управлява от Нели Бенова.

 +359 2 811 7866

 +359 2 811 7850

Ралица Зарева е Управляващ партньор на Аpeiron от създаването на компанията. От месец Септември 2006 г. Ралица продължава академичното си развитие извън България и ще работи за Аpeiron като водещ консултант по проекти "Ключови клиенти" и проекти на Международни програми.

Ралица Зарева притежава дългогодишен опит в областта на корпоративния и институционален ПР.

Консултант и обучител по проекти на програма PHARE, Световната банка, UNDP.

Хоноруван преподавател в Нов Български университет, департамент "Масови комуникации" и преподавател в M3 College.

Магистър по PR в СУ "Св. Климент Охридски”, втора специалност: Културология.

Ралица Зарева е трети мандат член на Управителния съвет на Българско дружество за връзки с обществеността и член на Global Alliance for PR and Communication Management.