Избрахме Apeiron за име на нашата компания, защото

Apeiron означава – безгранично
Apeiron означава – неопределено

За нас Apeiron е символ на разнообразието от възможности, които съществуват в света около нас. Всяка от вратите на нашето лого илюстрира пътя към още, и още… възможности, които с помощта на комуникациите можем да разпознаем, да изберем, да моделираме и ги превърнем в наши възможности.

Репутацията на една организация може да бъде разглеждана от различни гледни точки: с фокус върху процеса и фазите (изграждане, развитие, поддържане, промяна), компонентите или факторите, които влияят върху корпоративната репутация. Нашият подход към управлението на репутацията отчита всички възможни гледни точки. Изследването е ключов инструмент, на който разчитаме в работата си, а въвличането на топ мениджмънта на организацията е задължително условие нашите усилия в управлението на корпоративната репутация да дават планираните резултати.

Ефективните вътрешни комуникации са основен фактор за устойчивостта и развитието на организацията.
Apeiron Communication съветва своите клиенти как да комуникират ефективно с вътрешните си публики, осъществява изследвания на вътрешно комуникационната среда, планира комуникационни програми и оценява резултати от проведени програми.

Кризите са неизбежни за всяка организация.
Ние работим за това нашите клиенти да бъдат подготвени за посрещане и преодоляване на кризите, а това предполага: идентифициране на заплахите и анализ на потенциални кризисни ситуации; разработване на план за действие по време на криза; подготовка на екипа за управление на организацията в кризисна ситуация.

Apeiron Communication развива стратегии за представяне в online среда.
Оnline представянето има свои правила и специфики.
Съветваме нашите клиенти да разглеждат оnline комуникациите като елемент на цялостното си представяне, защото комуникациите са ефективни тогава, когато усилията са обединени и подчинени на бизнес целите им.

Работим за изграждане и поддържане на дългосрочни и ползотворни отношения между клиентите ни и важните за тях медии.
Спазваме етичните принципи в работата с медиите.

Успехът на консултантите зависи в голяма степен от професионалната подготовка на „вътрешните” за организацията специалисти. Подкрепяме нашите клиенти в усилията им да развиват професионализма на служителите си.
Вътрешно-организационните обучения на Apeiron Communication се проектират спрямо конкретните потребности на всеки един клиент. Те могат да бъдат предназначени както за комуникационни специалисти, така и за мениджърите на организациите, които обслужваме.

Определянето на комуникационния проблем и възможностите за развитие се идентифицират на базата на изследване и наблюдение на познанията, нагласите и поведението на "засегнатите" от действията и политиката на организацията.

На базата на резултатите от направените изследвания се разработва комуникационна политика и комуникационна програма, идентифицират се целевите публики, целите, задачите, комуникационните стратегии и тактики.

Оценка на подготовката, изпълнението и резултатите от осъществената комуникационна политика и/или програма.